• Potenciar la universitat com un entorn que promou la formació de les persones grans en la societat, amb noves estructures educatives, formatives i culturals.
  • Establir assumptes de col·laboració i d’intercanvi entre totes les universitats de la xarxa.
  • Propiciar la investigació en programes formatius per a un envelliment actiu i saludable.
  • Afavorir l’intercanvi de bones pràctiques i d’experiències que es duen a terme en les universitats integrants.
  • Promoure el treball conjunt entre la universitat i tot tipus d’entitats que tinguen com a objectiu la formació de persones grans.
  • Consensuar línies estratègiques i de treball per realitzar un projecte d’universitat promotor de formació per a les persones majors.
  • Possibilitar l’elaboració i el desenvolupament de projectes comuns.
  • Treballar per aconseguir procediments estables de finançament per a aquesta formació.
  • Promoure accions destinades a generar innovacions educatives en la formació de les persones grans.
  • Fer visibles, dins de la comunitat educativa i de la societat, el valor i el sentit de la formació al llarg de la vida fora de finalitats laborals.
  • Potenciar la participació en programes internacionals.