• Recerca de la qualitat en programes de formació per a majors.
  • Desenvolupament de línies d’investigació en programes de formació per a majors.
  • Promoció d’entorns favorables per a la formació de majors.
  • Promoció i divulgació de projectes de formació.
  • Recerca de suport d’organismes públics de la Comunitat Valenciana.
  • Recerca de finançament per als programes universitaris de formació per a majors.
  • Reconeixement institucional dels programes universitaris de formació per a majors, en un marc comú d’actuació a la Comunitat Valenciana.
  • Difusió de les actuacions realitzades en el marc dels programes universitaris de formació per a majors.