7 i 8 de febrer de 2019

Universitat de Barcelona

La VI Trobada Fòrum Vives de Programes Sènior de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) té com a objectiu oferir una sessió de formació centrada en les aportacions de l`alumnat sènior a les universitats i com aprofitar la relació intergeneracional a l’aula a partir d’una ponència marc i d’una taula rodona amb professorat.

A més d’analitzar la contribució de l’alumnat sènior a les universitats, la trobada dedicarà un segon bloc a presentar els resultats del segon informe periòdic sobre l’estat dels Programes Universitaris per a Majors (PUM) i el Curs Interuniversitari de Mobilitat ETHERIA.

El Grup de Treball decidirà la proposta de la propera trobada i les accions a incloure al Pla de Treball del curs 2019-2020.

VEURE GALERIA DE FOTOS

NOTICIA EN LA REVISTA DIGITAL "ACTUALIDAD UNIVERSITARIA" DE LA UA