El Ple del Consell ha aprovat establir cinc convenis de col·laboració amb les universitats públiques valencianes per a la realització d'accions formatives dirigides al col·lectiu de persones majors de 55 anys.

Els convenis, amb vigència durant 2018, se signaran amb la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat Miguel Hernández d'Elx i la Universitat Jaume I de Castelló.

Aquests acords de col·laboració, que es van establir per primera vegada en 1998, tenen com a finalitat contribuir a la millora de les capacitats del col·lectiu de persones majors de 55 anys, punt des del punt de vista de la seua formació acadèmica universitària com de la seua integració i desenvolupament social.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport aportarà un total de 120.000 euros, és a dir, 24.000 euros per a cada universitat, amb la finalitat de col·laborar en el finançament de les despeses de personal, adquisició de béns i serveis externs de funcionament, despeses de manteniment de locals i equips, despeses inherents a actes, cursos, congressos i publicacions, i els relatius a organització, allotjament i manutenció corresponents a activitats incloses en els programes.

En compliment del conveni, les universitats faran constar de manera explícita en la publicitat d'aquestes activitats la col·laboració de la conselleria. A més, per al seguiment i control de cada conveni es crearà un òrgan mixt integrat per dos membres de cadascuna de les parts.

Programes formatius
La Universitat de València ofereix el programa La Nau Gran, que consisteix en 11 itineraris diferents, repartits entre els seus tres campus, amb tres cursos acadèmics per itinerari. A més, ofereix dues modalitats més de formació: Nau Gran Estudi General (curs multidisciplinari amb una visió de les diferents branques de coneixement) i Nau Gran en Obert (conjunt d'accions culturals i de participació obertes al públic).

Per part seua, la Universitat Politècnica de València ofereix el programa Universitat Sènior, amb ofertes formatives dissenyades per a cursos específics i la possibilitat de continuar la disciplina universitària a través de cursos monogràfics.

Quant a la Universitat d'Alacant, el seu programa es denomina Universitat Permanent i s'estructura en cinc àrees temàtiques (Humanitats, Ciències experimentals, Salut i acció social; Informàtica, Imatge i so i Ciències socials) i es complementa amb diverses activitats, com a seminaris, tallers, projectes d'investigació, etc.

El programa de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, Aules Universitàries de l'Experiència, inclou la realització d'un cicle de dos cursos acadèmics sobre diverses matèries, com a Nutrició, Art, Psicologia, Ciències de la Informació, a més d'activitats com a seminaris, visites i col·loquis.

Finalment, la Universitat Jaume I de Castelló disposa del programa Universitat per a Majors, i ofereix estudis dissenyats per a tres cursos acadèmics que permeten l'obtenció de la titulació de graduat sènior. Aquesta titulació permet accedir a cursar algun dels postgraus sènior que s'ofereixen de forma bianual.

NOTICIA ORIGINAL