La Universitat Permanent, organitza al costat de l'ICE, el segon Curs de Formació de Formadors orientat a la innovació educativa i el desenvolupament i implementació en TICTac+55 - BONES PRÀCTIQUES Tics EN LA FORMACIÓ PER A MAJORS DE 55 ANYS.

Convidem per açò a participar a tots els docents UPUA i al professorat interessat a millorar les seues competències en aquestes eines i metodologia en el curs que desenvoluparem els pròxims dies 16 i 17 de juliol de 9:00 a 14:00 hores.

Aquest curs s'emmarca dins del Projecte Europeu Erasmus+ CA1 - 2017-1-ÉS01-CA104-037163, en el qual participem la Universitats d'Alacant, Màlaga, la Corunya, Jaume I i Salamanca, i centrat en la necessitat de formar i sensibilitzar al professorat que imparteix formació en els Programes Universitaris per a Majors, cap a una formació en competències digitals que els ajude a afavorir un aprenentatge des d'i per a les TIC més eficaç i contextualitzat amb la realitat quotidiana i social del segment poblacional de les persones majors de 55 anys.

El projecte TicTac pretén abordar la problemàtica de la bretxa digital que existeix en el segment poblacional de persones majors oferint pautes perquè les institucions educatives mitjançant el seu programa formatiu en TIC fomenten la inserció de les persones majors en el món digital seguint 4 línies fonamentals que són: millora de les tècniques d'aprenentatge, millora dels continguts del programa, foment de competències bàsiques (digitals, socials, creativitat, llengua estrangera,...) i augment de la projecció internacional de les institucions participants.

Un primer objectiu d'aquest projecte és participar i col·laborar en aquestes línies, on iniciatives per a la millora de la qualitat de vida i el foment d'una ciutadania responsable en una població en envelliment tenen una enorme rellevància. Dins d'aquest context general, el projecte se centra en els Programes Universitaris per a Majors, com a agents de formació fonamentals en aquest àmbit; especialment en la necessitat de formar i sensibilitzar al seu professorat cap a una formació en competències digitals que els ajuden a afavorir un aprenentatge des d'i per a les TIC més eficaç i contextualitzat amb la realitat quotidiana i social d'aquest segment poblacional. Així, aquest projecte té com a objectiu la formació de formadors i de l'equip d'adreça, personal que a l'empara de diferents perspectives (tècniques d'aprenentatge, continguts, millora de competències) són els responsables de fomentar i capacitar al seu alumnat major a afrontar el repte de les TIC, afavorint una actitud crítica en la seua utilització i una aplicació pràctica basada en la realitat i en les necessitats dels alumnes majors.

Més informació